H A R M O N O G R A M

PLAVECKÉ VÝUKY

pro rok 2014/15 u ředitelky školy.

 

PRŮVODNÍ DOPIS.

 

Vážené pani ředitelky, Vážení páni ředitelé.

 

Posílám Vám Harmonogram plavecké výuky na školní rok 2012/2013. Tento školní rok bude pro Vás i nás tak trochu jiný, kratší.

Vedení města Vysokého Mýta se rozhodlo, že po více jak 30 letech zmodernizuje náš Krytý plavecký bazén. Kromě výměny technických zařízení bude nově postaven tobogán a nově vybudované vířivky a vlhké sauny. S rekonstrukcí se započne pravděpodobně počátkem měsíce května 2013 a skončí v měsíci září 2013. Bazén bude tedy odstaven asi 5 měsíců. Z tohoto důvodu  náš školní rok  končí dříve a další začne asi o měsíc později.

Na průběh výuky ve školním roce 2012/2013 ani na další školní rok 2013/2014 to nebude mít žádný podstatný vliv.

Velice Vás prosím, přijměte harmonogram tak, jak je sestaven.

 

Jsme přesvědčeni, že se i pro další školní rok 2014/2015 rozhodnete pro naši Plaveckou školu AAA a svěříte nám své žáky k výuce plavání. Naše plavecká škola je dlouhodobě podporována vedením města Vysokého Mýta, Krajským úřadem Pardubického kraje, Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími institucemi a organizacemi.

 

VSAĎTE  NA  JISTOTU A  TRADICI.

Vsaďte na mladý učitelský sbor-průměrný věk je 35 let, viz foto na první straně. Většina z nich má více jak 10 let praxe.

Vsaďte na kvalitní a bezpečnou výuku.

Vsaďte na laskavý přístup k žákům.

Vsaďte na jistotu a tradici.

 

 

Prosím, nenechte se zaskočit, či oklamat snahou o Vaší přízeň ze strany některých jedinců, kteří by chtěli ve Vysokém Mýtě založit další plaveckou školu.  Nikdy tuto činnost nevykonávali. Další plavecká škola by se ani neuživila.

 

 

NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI  JSOU PŘIPRAVENI UČITELÉ PLAVECKÉ ŠKOLY AAA VYSOKÉ MÝTO.

 

 

Vysoké Mýto 15.6.2012                                 Dr. Augustin Karel Andrle Sylor

                                                                         728214050

                                                                          Gabriela Podroužková 776255955

                                                                          dr.andrle@myto.cz

                                                                          www.plavecka-skola-aaa.webnode.cz