HISTORIE PLAVECKÉ ŠKOLY A KRYTÉHO BAZÉNU VE VYSOKÉM MÝTĚ

   Příprava ke stavbě bazénu začala v roce 1969, kdy zástupci výboru TJ Spartak Karosa Vysoké Mýto páni Popelka Jan vedoucí plovárenského odboru Tyršovy plovárny a Mařík Miroslav předseda plaveckého klubu se zúčastnili kongresu o výstavbě plaveckého zařízení v Českých Budějovicích. Plavecký klub Vysoké Mýto si za svoji dlouholetou úspěšnou činnost zasloužil podporu komise ČSTV reprezentovanou Doc.Šandou, panem Zdeňkem Jelínkem a Doc. Medkem z Brna, který převzal úlohu generáklního projektanta.

Příprava staveniště začala v roce 1973, kdy bylo třeba odstranit staré budovy. Vlastní stavba začala  v létě roku 1974, kdy nastoupil do funkce stavitele pan Jan Tišler(na obrázku). Stavba byla zařazena do akce Z.Na výstavbu bylo vyčerpáno asi 8,5 mil.Ks.Hodnota díla tehdy činila 110 mil.Kčs. Odpracováno bylo zdarma občany cca 175 tisíc hodin.

Krytý bazén byl otevřen 23.května 1981. Plavecká výuza začla 1.června 1981.

Vedoucím KPB byl pan Josef Fikejz, který však po roce odešel do důchodu. Novým vedoucím bazénu se stal pan Jiří Kovařík, který je v této funkci nepřetržitě dodnes, tedy do roku 2012.

Prvními zaměstnanci bazenu byli: Marie Tomášková-administrativa, Karel Lorenc, František Kučera , Ladislav Tichý a Ladislav Meduna-údržbáři, Veronika Šebková a Krýdová Iveta-úklid.V sauně jako první nastoupila pani Věra Pazderová. 

!! FOTO !! stačí kliknout - Pracovníci bazénu 1981-2000

HISTORIE VZNIKU PLAVECKÉ VÝUKY V ČSR.

Dne 17.5.1972 projednalo předsednictví Českého plaveckého svazu koncepci širokého rozvoje plavání v České republice. Vyjádřilo podporu zakladání "Středisek plavecké výuky". Odborná stanovicka k rozvoji plavání zaujal úřad vlády ČSR, ministerstvo školství a další instituce, které pochopily společenský význam výuky neplavců ve středisku plavecké výuky, které je orientována na celou dětskou populaci, a tím se stává akcí mimořádného významu.

 

PLAVECKÁ ŠKOLA VYSOKÉ MÝTO 1981-2012

    Dne 23. Května 1981 byl v našem městě Vysokém Mýtě předán k užívání nový 25 metrový krytý plavecký bazén ve kterém byla od 1. června 1981 zahájena plavecká výuka, kterou zajišťovalo Středisko základního, zdokonalovacího a branného plavání (1981-1991).Středisko podléhalo TJ Spartak Karosa Vysoké Mýto.Celou koncepci a metodiku SPV připravil Dr.Andrle Augustin, který od 1. 1. 1981 působyl jako vedoucí SPV a měl pět měsíců na kvalitní připravu k zahájení vlastní činnosti SPV. Díky pochopení všech zainteresovaných složek, tedy TJ Spartak Karosa Vysoké Mýto (Zdeněk Poledna), odborů školství okresů Ústí nad Orlicí a Chrudimi, České státní pojišťovně, dopravních závodů ČSAD, Měst. NV, školám, správě bazénu a dalším, se činnost SPV zdárně rozběhla. SPV Vysoké Mýto se během tří let stalo střediskem vzorovým. Koncepce činnosti je vyvážená a zahrnuje všechny formy plavecké výuky a další formy tělovýchovných aktivit.Od roku 1991 došlo k reorganizaci a vznikla Plavecká škola Atlantik, jejíž zřizovalem bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (1991-1998). V roce 1998 pak po dohodě s vedením města Vysokého Mýta a vedením Školského úřadu Ústí nad Orlicí vznikla škola soukromá pod názvem  Plavecká škola AAA Atlantik Augustin Andrle (1998-2012).

ROZSAH ČINNOSTI.

- předplavecký výcvik žáků mateřských škol a žáků 1. tříd

- základní plavecký výcvik žáků ZŠ a SŠ

- zdokonalovací plavecký výcvik žáků základních a středních škol

- kursy neplavců pro organizace

- kursy zdravotního a rehablitačního plavání pro mládež a dospělé

- vedení přípravných oddělení - vybrané talentované děti

- trénink talentovaných plavců do 9 let 

- organisování a provádění masových plaveckých soutěží a akcí jako jsou: štafety 1000 x 100 m,Soutěže rodin, Rekordy pro každého, Evropský plavecký den, aj.

 

Koncepce výuky plavání sleduje tyto hlavní úkoly:

- naučit všechny děti ve spádové oblasti krytého bazénu plavat

- zlepšit zdravotní stav  a  zvýšit fyzickou úrovně organismu žáků MŠ a ZŠ

- vyhledávat a zachytit talenty, umožnit jim další výkonnostní růst v přípravkách školy a následný trénink v Plaveckém klubu 

Realizace této koncepce znamená mimořádné hodnoty zdravotní, bezpečnostní, branné, rekreační a rehabilitační, pro veškerou mládež a všechny občany.

 

Ve škole postupně profesionálně pracovali: Bohuslav Zajíček, Lím Ivan, Vilímková Daniela,Michalcová Eva, Mulbachová Jaroslava, Mlejnková Ivana, Hantlová Blanka, Hudečková Jiřina, Truhlářová Irena, Ledvinka Robert, Černý Tomáš,Adamec Michal, Pohorská Lada, Šebestová Anna, Syrová Dagmar, Jarůvková Věra, Krejsová Renata, Haselmannová Miroslava, Benešová Věra, Samšeňáková Jaromíra, Krejsová Jana, od 1. 9. 1990 se mění název na Plaveckou školu. V Plavecké škole postupně pracovali a pracují:Vopařilová Eva, Vašková Veronika, Kapitančik Jan, Hájek Tomáš,Lipavský Jan, Mencl Zdeněk, Exner Ondřej,Morávek Jan,Hendrychová Blanka, Potterová Lucie, Navrátilová Iveta, Novák Lukáš, Novotná Mirka, Sejpková Tereza, Dostál Jiří, Podroužková Gabriela, Formánková-Andrlová Klára, Andrle Ondřej, Andrle Richard, Pavlus Pavel,Gabriela Škubalová, Augustin Karel Andrle.

!! FOTO!! CVIČITELÉ PLAVECKÉ ŠKOLY 1981-2012

Foto z roku 2004
 
 

Rekonstrukce : 2017 a 2018.

 
V rámci komplexní rekonstrukce bazénu, která proběhla od 3. července 2017 do 15. února 2018, město provedlo výměnu bezmála čtyřicetileté bazénové vany s ojedinělým zdvihacím dnem, které bylo velmi oblíbené při výuce plavání školních a předškolních dětí. Umožňovalo nastavovat hloubku vody podle plaveckých schopností a přizpůsobit ji různým věkovým kategoriím školáků. Tato velká přednost zdvihacího dna byla hlavním důvodem, proč se zastupitelé při rekonstrukci rozhodli pro jeho zachování. Původní bazénovou vanu včetně zdvihacího zařízení nahradila nová nerezová vana s unikátní švédskou technologií zdvihacího dna, která zde byla instalována jako první v České republice. Kromě bazénové haly prošly rekonstrukcí saunové prostory, vstupní hala s recepcí, šatny, sprchy, ale také rozvody i technologie. Město přistavělo vstupní halu a pro malé děti vybudovalo nové dvouúrovňové brouzdaliště se skluzavkami. Dosavadní nabídka zahrnující nedávno vybudované wellness a tobogán se tak rozšířila o nové příležitosti pro další věkové kategorie návštěvníků vysokomýtského krytého bazénu.