PLAVECKÁ ŠKOLA AAA VYSOKÉ MÝTO

 

KONCEPCE ROZVOJE A STABILITY PLAVECKÉ ŠKOLY NA LÉTA 2013 – 2018

Zásady, kterými se v naší Plavecké škole řídíme a snažíme se je dodržovat, jsou důslednost a přiměřenost. Jestliže chceme dětem předávat dovednosti plavání, musíme svou práci dělat důsledně až do konečné fáze. Neměli bychom ale zapomínat, že děti nejsou stroje, ale malé dušičky, které nesmíme nepřiměřeně přepínat. K této práci přistupujeme s opatrností, hravostí a láskou. Všichni naši učitelé plavání jsou proškoleni nejen z bezpečnostních předpisů, ale i k asertivnímu chování k jednotlivým dětem s přihlédnutím na jejich charakterové vlastnosti se snahou o odbourání strachu hravou metodou, nikoli nátlakem. Před začátkem každého plaveckého výcviku jsou děti seznámeny s bezpečnostními a hygienickými předpisy, které bezpodmínečně musí dodržovat. Výběr optimálního obsahu plaveckého výcviku závisí na několika faktorech:

-          věku žáků

-          plavecké úrovně žáků

-          podmínkách (hluboká, mělká voda)

-          organizaci výcviku (frekvence hodin, délka vyučovací hodiny-( MŠ -45 minut, ZŠ – 90minut)

-          počtu instruktorů

Plavecká škola dle věkových kategorií a  dané metodiky :

Oblast – předplavecký výcvik MŠ (děti ve věku 4 -6 let)

                2x v době docházky do MŠ (celkem 20 hodin)

1.      etapa– neplavci – získání pocitu vody, vytvoření návyku na bezpečné chování u vody, odstranění strachu z vody, nácvik správného dýchání, krátký vdech, úplný výdech do vody, rytmizované dýchání,  potápění, orientace ve vodě s vhodnou motivací, splývání, vznášení a rovnováha ve vodě, splývavé polohy na břiše a na zádech, hry pro orientaci ve vodě, plavání s pomůckami

2.      etapa – poloplavci až plavci – vytvoření návyku na bezpečné chování u vody, procvičování správného dýchání, rytmizované dýchání, dýchání v režimu přípravy, koordinace se záběrovými pohyby, splývání, vznášení a rovnováha ve vodě, splývavé polohy na břiše a na zádech, seznámení s plaveckými způsoby(prsa, znak, kraul), hry potápění pro orientaci ve vodě, plavání s pomůckami

Oblast – základní a zdokonalovací plavecký výcvik pro ZŠ (1. – 4. třída)

                4 x 20 hodin (celkem 80 hodin)

-          plavecký výcvik žáků ZŠ se dělí do 3 základních plaveckých etap: neplavci, poloplavci , plavci

-          v případě vyšší výkonnosti při nácviku je možné žáky přeřazovat z jedné etapy do jiné

1.      etapa – neplavci – postupují dle 1. etapy předplaveckého výcviku MŠ s doplněním dalších prvků : skoky, kontrolovaný vstup do vody, orientace ve vodě, potopení hlavy, zanoření spojené s orientací pod vodou, zraková kontrola pod vodou, lovení předmětů, rozvoj vnímání vodního prostředí a dalších záběrových pohybů, plavecké styly cvičíme pouze s pomůckami(prsa, znak, kraul) jak ve vodě tak na suchu, organizované hry

2.      etapa – poloplavci – vytvoření návyku na bezpečné chování u vody, procvičování správného dýchání, splývavé polohy na břiše a na zádech, zdokonalování plaveckých způsobů (prsa, znak, kraul), pohyby horních a dolních končetin v první fázi přípravné (na suchu), v druhé fázi záběrové (ve vodě) s pomůckami, organizované hry a skoky do vody

3.      etapa – plavci –základní plavecký výcvik (prsa, znak, kraul), důraz na techniku plavání, startovní skoky, obrátky, správná dynamika pohybů paží a nohou, nádechů a výdechů, plavání s pomůckami, záchrana tonoucího, organizované hry

Cíle obou oblastí plaveckého výcviku:

V současnosti považujeme za plavce toho, kdo se dokáže vyrovnat s požadavky vodního prostředí a uplave 200 metrů bez přerušení a bezpečně bez větších známek vyčerpání jakýmkoli naučeným plaveckým stylem. Požadavek uplavaných metrů je třeba přizpůsobit věku dítěte. Na plavání se nemůžeme dívat jako na motorický projev. Pohyb ve vodě je spojený s určitým nebezpečím. Musí žáka naučit jak pohybově čelit nebezpečí ohrožení života. V podstatě jde o odstranění pasívních obranných reakcí a jejich nahrazení účelným pohybem. Proto není vždy, zvlášť u mladších žáků, přeplavaná vzdálenost kritériem plavce. Už šestileté dítě dokáže reprezentovat dobrého plavce, když uplave 10 metrů, ale bezpečně, nevadí mu šplouchající voda, cítí se ve vodě příjemně a bez zbytečného napětí.

Odměny :

Všechny děti obdrží na konci každého kurzu mokré vysvědčení( od letošního roku v úplně nové podobě), dětem z mateřských škol ho bude předávat pohádková postavička vodníčka Pepíčka. Každé dítě obdrží svou momentku vyfotografovanou pod vodou.

Oblast – péče o talentovanou mládež (zabezpečuje plavecký klub – děti ve věku 8 let a starší)

-          ranní a odpolední tréninky (90 minut)

-          výcvik zabezpečují 2 trenéři

Ve výkonnostním sportu se uplatňuje úsilí o dosahování sportovního výkonu spontánností, dobrovolností a aktivitou. Provádí se ve volném čase a vytváří tak potřebné zázemí pro vrcholový sport.

 

Oblast – přípravky plavecké školy (děti ve věku 4  - 8 let)

-          příprava pro vstup do plaveckého klubu

-          kolektivní, všestranný plavecký trénink

-          cílem je naučit plavat všechny plavecké styly, startovní skoky a obrátky

-          výcvik zabezpečují 4 učitelé

Vybavení Plavecké školy

Pomůcky k výcviku:

-          plavecké desky -  pomáhají plavcům posilovat dolní končetiny a vylepšovat plaveckou techniku

-          plavecké piškoty – pomáhají posílit záběr horních končetin

-          plováky – ryby, nudle, motýlci,  medvídci,  pásky, rukávky, obří desky

-          hračky – kroužky k potápění, balonky k foukání do vody, puky

-          hračky pro MŠ –  nalepovací zvířátka pro lepší koordinaci ve vodě

Prostory budovy:

-          bazén o velikosti 10 x 25 metrů se zvedacím dnem(výhoda proti ostatním bazénům)

-          sprchy (pánské a dámské)

-          šatny (pánské a dámské)

Od 2.poloviny roku 2013 bude pro děti z mateřských a základních škol při plaveckém výcviku k dispozici vířivka,  tobogán a sauna

Personální obsazení:

Dlouholetá tradice Plavecké školy AAA, která plnila 33let( od roku 1981 – 2013) a jistě dále bude plnit úkoly a cíle spojené s odstraňováním plavecké negramotnosti ve spádové oblasti vysokomýtského bazénu. Za 33 let nebyly žádné vážné úrazy ani nehody zaregistrovány (100% bezpečnost při výuce). Zkušení učitelé plavání s X letou praxí -

Klára Formánková (učitelka plavání - 12 let),

Lukáš Novák (učitel plavání, trenér, plavčík  - 8 let)

Lucie Pötterová ( učitelka plavání,plavčík -  2 roky)

Gabriela Podroužková ( učitelka plavání, plavčík - 14 let)

Iveta Navrátilová (učitelka plavání – 6 let)

Pavel Hanyk (učitel – 1 rok) na dohodu. 

PLAVECKÁ ŠKOLA AAA VYSOKÉ MÝTO

 

KONCEPCE ROZVOJE A STABILITY PLAVECKÉ ŠKOLY NA LÉTA 2013 – 2018

Zásady, kterými se v naší Plavecké škole řídíme a snažíme se je dodržovat, jsou důslednost a přiměřenost. Jestliže chceme dětem předávat dovednosti plavání, musíme svou práci dělat důsledně až do konečné fáze. Neměli bychom ale zapomínat, že děti nejsou stroje, ale malé dušičky, které nesmíme nepřiměřeně přepínat. K této práci přistupujeme s opatrností, hravostí a láskou. Všichni naši učitelé plavání jsou proškoleni nejen z bezpečnostních předpisů, ale i k asertivnímu chování k jednotlivým dětem s přihlédnutím na jejich charakterové vlastnosti se snahou o odbourání strachu hravou metodou, nikoli nátlakem. Před začátkem každého plaveckého výcviku jsou děti seznámeny s bezpečnostními a hygienickými předpisy, které bezpodmínečně musí dodržovat. Výběr optimálního obsahu plaveckého výcviku závisí na několika faktorech:

-          věku žáků

-          plavecké úrovně žáků

-          podmínkách (hluboká, mělká voda)

-          organizaci výcviku (frekvence hodin, délka vyučovací hodiny-( MŠ -45 minut, ZŠ – 90minut)

-          počtu instruktorů

Plavecká škola dle věkových kategorií a  dané metodiky :

Oblast – předplavecký výcvik MŠ (děti ve věku 4 -6 let)

                2x v době docházky do MŠ (celkem 20 hodin)

1.      etapa– neplavci – získání pocitu vody, vytvoření návyku na bezpečné chování u vody, odstranění strachu z vody, nácvik správného dýchání, krátký vdech, úplný výdech do vody, rytmizované dýchání,  potápění, orientace ve vodě s vhodnou motivací, splývání, vznášení a rovnováha ve vodě, splývavé polohy na břiše a na zádech, hry pro orientaci ve vodě, plavání s pomůckami

2.      etapa – poloplavci až plavci – vytvoření návyku na bezpečné chování u vody, procvičování správného dýchání, rytmizované dýchání, dýchání v režimu přípravy, koordinace se záběrovými pohyby, splývání, vznášení a rovnováha ve vodě, splývavé polohy na břiše a na zádech, seznámení s plaveckými způsoby(prsa, znak, kraul), hry potápění pro orientaci ve vodě, plavání s pomůckami

Oblast – základní a zdokonalovací plavecký výcvik pro ZŠ (1. – 4. třída)

                4 x 20 hodin (celkem 80 hodin)

-          plavecký výcvik žáků ZŠ se dělí do 3 základních plaveckých etap: neplavci, poloplavci , plavci

-          v případě vyšší výkonnosti při nácviku je možné žáky přeřazovat z jedné etapy do jiné

1.      etapa – neplavci – postupují dle 1. etapy předplaveckého výcviku MŠ s doplněním dalších prvků : skoky, kontrolovaný vstup do vody, orientace ve vodě, potopení hlavy, zanoření spojené s orientací pod vodou, zraková kontrola pod vodou, lovení předmětů, rozvoj vnímání vodního prostředí a dalších záběrových pohybů, plavecké styly cvičíme pouze s pomůckami(prsa, znak, kraul) jak ve vodě tak na suchu, organizované hry

2.      etapa – poloplavci – vytvoření návyku na bezpečné chování u vody, procvičování správného dýchání, splývavé polohy na břiše a na zádech, zdokonalování plaveckých způsobů (prsa, znak, kraul), pohyby horních a dolních končetin v první fázi přípravné (na suchu), v druhé fázi záběrové (ve vodě) s pomůckami, organizované hry a skoky do vody

3.      etapa – plavci –základní plavecký výcvik (prsa, znak, kraul), důraz na techniku plavání, startovní skoky, obrátky, správná dynamika pohybů paží a nohou, nádechů a výdechů, plavání s pomůckami, záchrana tonoucího, organizované hry

Cíle obou oblastí plaveckého výcviku:

V současnosti považujeme za plavce toho, kdo se dokáže vyrovnat s požadavky vodního prostředí a uplave 200 metrů bez přerušení a bezpečně bez větších známek vyčerpání jakýmkoli naučeným plaveckým stylem. Požadavek uplavaných metrů je třeba přizpůsobit věku dítěte. Na plavání se nemůžeme dívat jako na motorický projev. Pohyb ve vodě je spojený s určitým nebezpečím. Musí žáka naučit jak pohybově čelit nebezpečí ohrožení života. V podstatě jde o odstranění pasívních obranných reakcí a jejich nahrazení účelným pohybem. Proto není vždy, zvlášť u mladších žáků, přeplavaná vzdálenost kritériem plavce. Už šestileté dítě dokáže reprezentovat dobrého plavce, když uplave 10 metrů, ale bezpečně, nevadí mu šplouchající voda, cítí se ve vodě příjemně a bez zbytečného napětí.

Odměny :

Všechny děti obdrží na konci každého kurzu mokré vysvědčení( od letošního roku v úplně nové podobě), dětem z mateřských škol ho bude předávat pohádková postavička vodníčka Pepíčka. Každé dítě obdrží svou momentku vyfotografovanou pod vodou.

Oblast – péče o talentovanou mládež (zabezpečuje plavecký klub – děti ve věku 8 let a starší)

-          ranní a odpolední tréninky (90 minut)

-          výcvik zabezpečují 2 trenéři

Ve výkonnostním sportu se uplatňuje úsilí o dosahování sportovního výkonu spontánností, dobrovolností a aktivitou. Provádí se ve volném čase a vytváří tak potřebné zázemí pro vrcholový sport.

 

Oblast – přípravky plavecké školy (děti ve věku 4  - 8 let)

-          příprava pro vstup do plaveckého klubu

-          kolektivní, všestranný plavecký trénink

-          cílem je naučit plavat všechny plavecké styly, startovní skoky a obrátky

-          výcvik zabezpečují 4 učitelé

Vybavení Plavecké školy

Pomůcky k výcviku:

-          plavecké desky -  pomáhají plavcům posilovat dolní končetiny a vylepšovat plaveckou techniku

-          plavecké piškoty – pomáhají posílit záběr horních končetin

-          plováky – ryby, nudle, motýlci,  medvídci,  pásky, rukávky, obří desky

-          hračky – kroužky k potápění, balonky k foukání do vody, puky

-          hračky pro MŠ –  nalepovací zvířátka pro lepší koordinaci ve vodě

Prostory budovy:

-          bazén o velikosti 10 x 25 metrů se zvedacím dnem(výhoda proti ostatním bazénům)

-          sprchy (pánské a dámské)

-          šatny (pánské a dámské)

Od 2.poloviny roku 2013 bude pro děti z mateřských a základních škol při plaveckém výcviku k dispozici vířivka,  tobogán a sauna

Personální obsazení:

Dlouholetá tradice Plavecké školy AAA, která plnila 33let( od roku 1981 – 2013) a jistě dále bude plnit úkoly a cíle spojené s odstraňováním plavecké negramotnosti ve spádové oblasti vysokomýtského bazénu. Za 33 let nebyly žádné vážné úrazy ani nehody zaregistrovány (100% bezpečnost při výuce). Zkušení učitelé plavání s X letou praxí -

Klára Formánková (učitelka plavání - 12 let),

Lukáš Novák (učitel plavání, trenér, plavčík  - 8 let)

Lucie Pötterová ( učitelka plavání,plavčík -  2 roky)

Gabriela Podroužková ( učitelka plavání, plavčík - 14 let)

Iveta Navrátilová (učitelka plavání – 6 let)

Pavel Hanyk (učitel – 1 rok) na dohodu.