BOSPOR - přeplavba byla uskutečněna 13.7.-19.7.1994  

Mezi pevninou evropskou a poloostrovem Malá Asie, byla přerušena asi před 6-7 tis. lety. Holocén a tím vznikl Bosporskí průliv.

Historie:

TURECKO - 780 tis. km2 ,45 mil. obyv. Ankara 1 mil. Istanbul - 3 mil.

první osídlení asi 3 tis. př.n.l. Nadvláda Peršanů končí rokem 667 př.n.l. Bitva u Plataí- vítězí řekové. 196 př.n.l. Septimus Severus dostal Byzantion- římská nadvláda. 395 n. l. rozdělené říše na východní a západní.

Byzantion, Nový Řím, Cařihrad, Istambul. 7 stol islám.

1354 - osmanské kmeny,

1453 - končí říše Byzantská - Sultán MEHMED 11.

1922 - poslední sultán Mehmad VI.

1923 - Turecká republika - Musiafa Kemal Paša- Atatirk - 1939

 

MEZINÁRODNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY ,, BOSPHORUS " 

1994  ISTAMBUL, TURECKO

Foto ze závodů najdete ve foto albu, nebo klikněte zde : BOSPOR 92/94