STATISTIKA MEDAILOVÝCH UMÍSTĚNÍ NA MISTROVSTVÍCH:ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR PLAVCŮ PLAVECKÉHO KLUBU VYSOKÉ MÝTO.

ZA OBDOBÍ 1.6.1981-30.10.2009 - 28 LET.

ČSR – Československá republika- 1918-1938                                                          

PČM – Protektorát Čechy a Morava – 1938-1945

ČSR – Československá republika – 1945-1960

ČSSR – Československá Socialistická Republika – 1960-1989

ČSR – Česká Socialistická Republika -1960-1989

ČSFR – Česko-Slovenská Federativní Republika – 1989-1993

ČSR- Česká Republika- 1989-1993

ČR – Česká Republika – 1994-2009

1981-1991 – zlaté 27, stříbrné 48, bronzové 37, celkem 112

1992-2001 – zlaté 69, stříbrné 74, bronzové 82, celkem 225

2002-2009 – zlaté 49, stříbrné 55, bronzové 53, celkem 157

Celkem:   zlaté 145, stříbrné 177, bronzové 172,celkem 494

 

NEJVÍCE MEDAILÍ ZÍSKALI:

Andrlová Klára 1982        6,13,11,-        30       Bartoš Kamil  1982  7,4,3,  14

Sejpková Tereza 1989       13,8,4, -         25       Sejpka Martin 1992 2,5,6,    13

Rautenkranc. Gabr. 1991 10,2,9,           21        Kubík Ondřej  1981  2,5,5,    12

Klátová Eva 1972               10,5,5,           20       Šraut Bohumír 1975 1,4,7,    12

Kurková Lucie 1997           10,4,5,          19       Jasanský Mich. 1977 1,8,2,     11

Kysilková Monika 1993     6,5,5,             16       Jakoubek Jiří  1989  1,3,5,      10

Vašková Veronika 1981     6,4,5,             15       Andrle Aug.    1946   4,4,2,    10

Prachařová Lucie   1980    1,10,4,           15       Paclt Rdek  1981        3,3,1,      7

Michalcová Kateřina 1980 5,1,3,             9         Kořínek Tomáš 1982 1,4,2,     7

Lipenská Zuzana 1984        2,5,2              9         Lipavský Jan 1975   2,3,1,        6

 

Vysoké Mýto 30.10.2009                     Předseda Plaveckého klubu: Dr. Augustin Karel Andrle             

                                            

ROK 1981

Plavecký bazén byl otevřen 1.6.1981. Plavecký klub zahájil svoji činnost v nových podmínkách téhož dne. Do 1.6.1981 byl náš plavecký klub evidován jako klub bez zimních lázní. Tyto kluby měly vlastní soutěže a mistrovství ČSR. Z těchto mistrovských závodů má náš klub několik desítek medailí.

V roce 1981 jsme na MČSR v konkurenci s kluby , které měly kryté bazény již dříve nezískali žádnou medaili.

Zkratky: des.-desetiletí ,mž-mladší žactvo, sž-starší žactvo, dor.-dorost, sen. Senioři,

mast.-Masters,L-léto, Z-zima, DP-dálkové plavání, MČR-mistrovství ČR.  ___________________________________________________________________________

 

ROK 1982

3.místo Horníčková  Marie 1972 MČSR des.  6.6. Kladno    50 P  0:44,9

Bazén : Z-0,S-0,B-1

Celkem 1 medaile

___________________________________________________________________________

 

ROK 1983

V tomto roce jsme nezískali na MČSR žádnou medaili.

___________________________________________________________________________

 

ROK 1984

2.místo Horníčková Marie 1972  MČSR mž L 16.6. České Budějovice   100P 1:26,6

2.místo Kulhavý       Milan 1967  MČSR v DP 8.8. Lipno                            5 km 1:34,5

Bazén:     Z-0,S-1,B-0 Celkem 1 medaile

Dálkové: Z-0,S-1,B-0  Celkem 1 medaile   

Celkem : 2 medaile

___________________________________________________________________________

 

 

ROK 1985

 

2.místo Šraut Bohumír       1975   MČSR des. L10.6. České Budějovice     800VZ 11:31,7

2.místo Šraut Bohumír       1975   MČSR des. L10.6. České Budějovice     200 PZ 3:03,8

3.místo Šraut Bohumír        1975  MČSR des. Z 8.12. Zábřeh na M.           800VZ 11:26,3

3.místo Šraut Bohumír        1975  MČSR des. Z 8.12. Zábřeh na M.             50 D  0:37,0

Bazén: Z-0,S-2,B-2,

Celkem : 4 medaile

___________________________________________________________________________

 

ROK 1986

 

1.místo Klátová Eva        1972    MČSR sžL 15.6. Zábřeh na M.                100M 1:09,86

2.místo Klátová Eva         1972   MČSR sžZ  15.12.Praha                            100M 1:09,79

1.místo Klátová Eva         1972   MČSSRsžL 13.7. Zlín                               100M 1:09,67

3.místo Šraut Bohumír     1975  MČSR mžL  15.6. České Budějovice        100M 1:17,1

2.místo Adamec Michal    1966  MČSR sen.   25.8. Seč                                5km 1:10,52,8

 

Bazén:     Z-2,S-1,B-1= 4 medaile

Dálkové: Z-0,S-1,B-0=  1medaile  

 Celkem 5 medailí

___________________________________________________________________________

 

 

ROK 1987

 

3.místo Šraut Bohumír                  1975      MČSR mžL 21.6. Tábor                      100M 1:14,9

3.místo Šraut Bohumír                  1975      MČSR mžZ 6.12. České Budějov.  100M 1:13,1

1.místo Jasanský Michal               1977      MČSR des.L 15.6. Jablonec             50Z 0:38,6

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR des.L 15.6. Jablonec             100Z 1:23,4

3.místo Jasanský Michal               1977      MČSR des.L 15.6. Jablonec             50M 0:39,1

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR des.Z 15.12. Příbram            50Z 0:37,8

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR des.Z 15.12. Příbram            100Z 1:21,3

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR des.Z 15.12. Příbram            50M 0:37,5

1.místo Šrautová Vanda               1971      MČSR dor. 25.8. Seč                          2,5km

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.Z 25.1. Brno                     100M 1:08,9

2.místo Klátová Eva                        1972      MČSR sen. 23.5. Liberec                  200M 2:29,22

3.místo Klátová Eva                        1972      MČSR sen. 23.5. Liberec                  100M 1:07,99

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.,sen.22.2.Ústí n.Labem 100M 1:08,45

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.,sen.14.6. Brno               200M 2:32,63

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor. 7.7. Olomouc                 100M 1:08,45

1.místo Šrautová Vanda               1971      MČSR dor. 3.9. Rozkoš                     5km

Bazén:       Z-5,S-5,B-4=14 medailí

Dálkové:   Z-2,S-0,B-0=2 medaile

Celkem:    16 medailí

 

 

 

ROK 1988

 

2.místo Náměstková Ludmila     1978      MČSR des.Z 16.12.Jabl.n.Nisou     100M 1:31,1

3.místo Náměstková Ludmila     1978      MČSR des.L 18.6. Tábor                   100M 1:24,8

3.místo Náměstková Lenka        1978      MČSR des.L 18.6. Tábor                   100M 1:32,9???????????

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR m.ž.Z 15.12.České Buděj.   200Z 2:46,6

3.místo Jasanský Michal               1977      MČSR m.ž.Z 15.12.České Buděj.   100Z 1:19,2

3.místo Klátová Eva                        1972      MČSR sen.Z 10.1. Chomutov         200M 2:31,41

3.místo Klátová Eva                        1972      MČSR sen.Z 10.1. Chomutov         100M 1:07,62

3.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.L 16.7. Gotwaldov         100M 1:07,67

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.L 16.7. Gotwaldov         200M 2:25,3

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.,sen. 20.3. Bratislava    200M 2:26,92

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.,sen. 20.3. Bratislava    100M 1:06,28

3.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.,sen. 20.3. Bratislava    400PZ 5:23,53

1.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.L 16.7. Gotwaldov         200M 2:24,99

2.místo Klátová Eva                        1972      MČSR dor.L 16.7. Gotwaldov         100M 1:05,85

2.místo Klátová Eva                        1972      MČSR sen. 27.7. Praha                     200M 2:24,57

2.místo Klátová Eva                        1972      MČSR sen. 27.7. Praha                     100M 1:05,78

1.místo družstvo st.žáků                              MČSR DP 3.9. Rozkoš                        23 bodů

1.místo družstvo ml.žaček                          MČSR DP 3.9. Rozkoš                        19 bodů

Bazén:       Z-4,S-5,B-7=16 medailí

Dálkové:   Z-2,S-0,B-0=2 medaile

Celkem:    18 medailí

 

 

 

ROK 1989

 

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR m.ž. 18.6. Přerov                   100Z 1:14,3

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR m.ž. 18.6. Přerov                   200Z 2:40,3

1.místo Štanglica Tomáš               1979      MČSR des.L 18.6. Znojmo               100M 1:29,3

3.místo Štanglica Tomáš               1979      MČSR des.L 18.6. Znojmo               50M 0:38,0

2.místo Štanglica Tomáš               1979      MČSR des.Z 10.12. Nový Jičín        50M 0:37,6

3.místo Náměstková Ludmila     1978      MČSR m.ž. 10.12. České Buděj.    200M 3:01,2

2.místo Papajk Roman                  1978      MČSR m.ž. 10.12. České Buděj.    100M 1:22,8

3.místo Šraut Bohumír                  1975      MČSR s.ž. 18.6. Nový Jičín               100M 1:08,69

3.místo 4*50PZ                                                MČSR m.ž.L 18.6. Přerov                 4*50PZ 2:26,5

(Jasanský1977,Papajk1978,Hájek1977,Hubený1977)

2.místo 4*50PZ                                                MČSR des.L 18.6. Znojmo               4*50PZ 3:08,9

(Šilarová,Drdáková,Vopršálková,Ropková)

Bazén:       Z-1,S-5,B-4= 10 medailí

Dálkové:   Z-0,S-0,B-0= 0 medailí

Celkem: 10 medailí

 

 

ROK 1990

 

2.místo Náměstková Ludmila     1978      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          200M 2:51,8

3.místo Vopršálková Věra           1979      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          400VZ 6:09,0

2.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR des. L 14.6. Písek                   100M 1:32,8

3.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR des. L 14.6. Písek                   100VZ 1:15,5

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR des. L 14.6. Písek                   200PZ 3:06,0

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR des. L 14.6. Písek                   100PZ 1:26,2

2.místo Papajková Andrea          1980      MČSR des. L 14.6. Písek                   100P 1:34,1

2.místo 4*50PZ                                                MČSR  des. L 14.6. Písek                  4*50PZ

(Šebesta,Felgr,Lipavský,Truhlář)

2.místo 4*50VZ                                                MČSR des. L 14.6. Písek                   4*50VZ

(Šebesta,Felgr,Lipavský,Truhlář)

2.místo 4*50PZ                                                MČSR des. L 14.6. Písek                   4*50PZ

(Suková,Prachařová,Michalcová,Papajková 1980)

1.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR des. Z 15.12. Čes. Třeb.       200VZ 2:35,9

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR des. Z 15.12. Čes. Třeb.       100Z 1:28,7

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR des. Z 15.12. Čes. Třeb.       200VZ 2:37,7

3.místo Šebesta Eduard               1980      MČSR des. Z 15.12. Čes. Třeb.       100P 1:30,4

2.místo Lipavský Jan                      1975      MČSR DP dor. 12.8. Bítov                5km 1:05,32

3.místo Šraut Bohumír                  1975      MČSR DP dor. 12.8. Bítov                5km 1:06,05

2.místo Zavadilová Jana                1976      MČSR DP dor. 12.8. Bítov                5km 1:18,33

Bazén:       Z-1,S-10,B-3=14 medailí

Dálkové:   Z-0,S-2,B-1=3 medaile

Celkem:    17 medailí

 

 

 

ROK 1991

 

2.místo Seidl Milan                         1974      MČSR sen. 28.2. Karviná                  50VZ 0:24,78

3.místo Seidl Milan                         1974      MČSR sen. 28.2. Karviná                  100M 0:59,75

2.místo Seidl Milan                         1974      MČSR sen. 28.2. Karviná                  100VZ 0:54,09    

1.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          100VZ 1:09,5

1.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          100M 1:20,4

1.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          50VZ 0:30,7

1.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          200M 3:03,7

1.místo družstvo m.ž.                                   MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          127 bodů

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          200VZ 2:28,6

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          200M 3:05,6

3.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          100K 1:12,6

3.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR m.ž. L 14.6. Nový Jičín          100M 1:23,4

2.místo Kubík Ondřej                    1981      MČSR des. L 14.6. Kroměříž            50VZ 0:32,6

2.místo Kubík Ondřej                    1981      MČSR des. L 14.6. Kroměříž            50M 0:35,4

2.místo Kubík Ondřej                    1981      MČSR des. L 14.6. Kroměříž            50Z 0:34,6

2.místo Kubík Ondřej                    1981      MČSR des. L 14.6. Kroměříž            100PZ 1:20,6

3.místo Kubík Ondřej                    1981      MČSR des. L 14.6. Kroměříž            50P 0:45,2

2.místo 4*50VZ                                                MČSR des. L 14.6. Kroměříž            4*50VZ

(Novotný,Dejdar,Nováček,Stodola)

3.místo družstvo des.žac.                            MČSR des. L 14.6. Kroměříž           

2.místo Vašková Veronika           1981      MČSR des. L 14.6. Kroměříž

3.místo Vašková Veronika           1981      MČSR des. L 14.6. Kroměříž

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR m.ž. Z 8.12. Čes. Buděj.       200M 3:03,4

3.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR m.ž. Z 8.12. Čes. Buděj.       800VZ 10:56,8

3.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR m.ž. Z 8.12. Čes. Buděj.       100M 1:19,6

1.místo Kubík Ondřej                    1981      MČSR des. Z Česká Třebová           100M 1:12,6

2.místo Vašková Veronika           1981      MČSR des. Z Česká Třebová           200K 2:16,8

3.místo Dejdar Lukáš                     1981      MČSR des. Z Česká Třebová           100P 1:44,8

1.místo Lipavský Jan                      1975      MČSR DP 15.8. Lipno                         5km

1.místo Vopršálková Věra           1979      MČSR DP 30.6. Vys. Mýto               1km

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČSR DP 30.6. Vys. Mýto               1km

2.místo Štanglica Tomáš               1979      MČSR DP 30.6. Vys. Mýto               1km

2.místo Jasanský Michal               1977      MČSR DP 30.6. Vys. Mýto               1km

3.místo Hájek Tomáš                     1977      MČSR DP 30.6. Vys. Mýto               1km

3.místo Michalcová Kateřina      1980      MČSR DP 30.6. Vys. Mýto               1km

3.místo Paďourová Bronislava    1977     MČSR DP 30.6. Vys. Mýto               1km

Bazén:      Z-6,S-12,B-9=27 medailí

Dálkové:  Z-2,S-3,B-3=8 medailí

Celkem:  35 medailí

 

 

 

ROK 1992

 

1.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 100PZ 1:26,7

1.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 200PZ 3:07,8

1.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 50M 0:40,0

1.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 100M 1:27,9

2.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 400VZ 5:48,6

3.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 50VZ 0:35,6

1.místo Andrlová Klára                  1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 200VZ 2:57,7

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 400VZ 6:07,3

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 200PZ 3:13,2

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 50M 0:41,9

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 50P 0:45,6

3.místo Andrlová Klára                  1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 100M 1:38,6

1.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 200VZ 2:44,5

2.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 200PZ 3:11,9

2.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 100VZ 1:14,1

2.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 50VZ 0:35,3

3.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 100P 1:40,0

3.místo Pekařová Veronika         1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 400VZ 6:36,3

2.místo Kulhavý Lukáš                   1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 100M 1:42,4

1.místo 4*50PZ                                1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 4*50PZ

(Kulhavý,Tejnora,Kořínek,Bartoš)

1.místo 4*50VZ                                1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 4*50VZ

(Kořínek,Andrle,Kulhavý,Bartoš)

1.místo družstvo VM                     1982      MČR des.L 6.6. Kroměříž                 135 bodů

2.místo Šraut Bohumír                  1975      MČR dor. Brno                                     100M

3.místo Šraut Bohumír                  1975      MČR dor. Brno                                     100VZ

1.místo Lipavský Jan                      1975      MČSFR DP dor.15.8. Ružín              5km 1:07:20,0

3.místo Zavadilová Jana                1976      MČSFR DP sen.15.8. Ružín              25km 7:34:56,5

Družstvo Vysoké Mýto                                 MČR DP 25.7. Brno                            

3.místo Zavadilová Jana                1976      MČR DP 25.7. Brno                             25km 7:26:55,0

1.místo Paďourová Bronislava   1977      MČR DP 25.7. Brno                             5km 1:15,17

3.místo Adamec Michal                1964      MČR DP 25.7. Brno                             5km 1:08,51

1.místo Lipavský Jan                      1975      MČR DP 25.7. Brno                             5km 1:09,25

3.místo Šraut Bohumír                  1976      MČR DP dor. 25.7. Brno                   5km 1:11,15

3.místo Prachařová Lucie             1980      MČR DP žac. Vysoké Mýto             1km 15:57,7

2.místo Paclt Radek                        1981      MČR DP žac. Vysoké Mýto             1km 14:27,2

3.místo Kubík Ondřej                    1981      MČR DP žac. Vysoké Mýto             1km 14:30,6

1.místo Andrle Augustin              1946      MČSFR DP Ružín                                 5km 1:50,10

2.místo Lipavský Jan                      1975      MČSFR DP Pardubice                        15km 3:48:20

Bazén:        Z-9,S-10,B-5=24 medailí

Dálkové:    Z-4,S-2,B-6=12 medailí

Celkem:     36 medailí

 

 

ROK 1993

 

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR ml.ž. 11.6. Chomutov             200M 3:16,52

3.místo Andrlová Klára                  1982      MČR ml.ž. 11.6. Chomutov             800VZ 12:20,6

3.místo Štanglica Tomáš               1979      MČR st.ž. 11.6. Plzeň                         50VZ 0:27,67

3.místo Lipavský Jan                      1975      MČR dor. L                                            200M 2:15,34

1.místo Paclt Radek                        1981      MČR 26.6. DP Vysoké Mýto           0,5km 5:32,1

1.místo Vašková Veronika           1981      MČR 26.6. DPVysoké Mýto            0,5km 5:42,6

2.místo Štanglica Tomáš               1979      MČR 26.6. DP Vysoké Mýto           1km 11:14,6

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČR 26.6. DP Vysoké Mýto           1km 11:16,3

2.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR 26.6. DP Vysoké Mýto           0,5km 5:50,1

3.místo Vopršálková Věra           1979      MČR 26.6. DP Vysoké Mýto           1km 11:19,9

3.místo Kubík Ondřej                    1981      MČR 26.6. DP Vysoké Mýto           0,5km 6:17,9

3.místo Rýzová Michaela             1981      MČR 26.6. DP Vysoké Mýto           0,5km 6:17,0

1.místo Vopršálková Věra           1979      MČR dor.m.DP  6.2. Pardubice      5km 1:17,0

3.místo Vašková Lenka                 1978      MČR dor.st.DP 6.2. Pardubice       5km 1:19,4

3.místo Mikelka Oskar                  1978      MČR dor.st.DP 6.2. Pardubice       5km 1:19,0

Bazén:         Z-0,S-1,B-3=4 medaile

Dálkové:     Z-3,S-3,B-5=11 medailí

Celkem:     15 medailí

 

 

ROK 1994

 

3.místo Andrlová Klára                  1982      MČR žac. 11.12. Čes. Buděj.           200M 2:58,4

1.místo Vašková Veronika           1981      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           2km 23:24,68

1.místo  Bartoš Kamil                     1982      MČR DP 20.6.  Vysoké Mýto          1,5km 19:20,55

1.místo Andrlová Klára                  1982      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1,5km 20:22,2

1.místo Kolář Jan                             1983      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1km 14:50,80

1.místo Hocková Monika             1983      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1km 16:06,32

2.místo Felgr Aleš                           1980      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           2,5km 31:06,2

2.místo Prachařová Lucie             1980      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           2,5km 30:14,4

2.místo Paclt Radek                        1981      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           2km 23:22,9

2.místo Rýzová Michaela             1981      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           2km 25:50,2

2.místo Andrle Vlastimil               1982      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           2km 20:25,2

2.místo Pekařová Veronika         1982      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1,5km 20:20,17

2.místo Toušek Radek                   1983      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1km 17:59,2

2.místo Žďárková Markéta          1983      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1km 16:25,30

3.místo Kubík Ondřej                    1981      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           2km 24:32,0

3.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1,5km 20:26,2

3.místo Kotingová Sandra            1983      MČR DP 20.6. Vysoké Mýto           1km 20:08,4

3.místo Munster Pavel                 1978      MČR DP 10.4. Plzeň                           15km 4:03,16

1.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR DP 10.4. Plzeň                           3km 47:07,2

1.místo Andrlová Klára                  1982      MČR DP 10.4. Plzeň                           3km 49:35,0

1.místo Prachařová Lucie             1980      MČR DP 10.4. Plzeň                           5km 1:12,26

2.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR DP 10.4. Plzeň                           3km 48:36,4

2.místo Vašková Veronika           1982      MČR DP 10.4. Plzeň                           5km 1:14:01

2.místo Felgr Aleš                           1980      MČR DP 10.4. Plzeň                           5km 1:11,30

3.místo Kubík Ondřej                    1981      MČR DP 10.4. Plzeň                           5km 1:18:14,9

3.místo Limberský Tomáš            1983      MČR DP 10.4. Plzeň                           3km 51:06,0

Bazén:        Z-0,S-0,B-1=1 medaile

Dálkové:    Z-8,S-11,B-6=25 medailí

Celkem:    26 medailí

 

ROK 1995

 

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR st.ž. 18.6. Plzeň                         200M 2:50,4

3.místo Andrlová Klára                  1982      MČR st.ž. 18.6. Plzeň                         100M 1:15,05

1.místo Vašková Veronika           1981      MČR DP 15.7. Pastviny                     5km 59:49,2

1.místo Kubík Ondřej                    1981      MČR DP 15.7. Pastviny                     5km 59:30,0

1.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR DP 15.7. Pastviny                     5km 1:00,45

2.místo Pekařová Veronika         1982      MČR DP 15.7. Pastviny                     5km 1:09,34

2.místo Hocková Monika             1983      MČR DP 15.7. Pastviny                     3km 0:57,43

2.místo Machovičová Martina   1984      MČR DP 15.7. Pastviny                     3km 1:03,29

3.místo Rýzová Michaela             1981      MČR DP 15.7. Pastviny                     5km 1:08,32

3.místo Paclt Radek                        1981      MČR DP 15.7. Pastviny                     5km 1:00,37

3.místo Žďárková Markéta          1983      MČR DP 15.7. Pastviny                     3km 1:01,1

3.místo Andrle Ondřej                  1985      MČR DP 15.7. Pastviny                     3km 1:18,17

3.místo Munster Pavel                 1978      MČR DP 2.4. Plzeň                              15km 3:51,09

2.místo Kubík Ondřej                    1981      MČR DP st.ž. 2.4. Plzeň                    5km 1:07,31

1.místo Vašková Veronika           1981      MČR DP st.ž. 2.4. Plzeň                    5km 1:11,0

2.místo Limberský Tomáš            1983      MČR DP ml.ž. 2.4. Plzeň                   3km 0:45,55

1.místo Žďárková Markéta          1983      MČR DP ml.ž. 2.4. Plzeň                   3km 0:51,18

2.místo Hocková Monika             1983      MČR DP ml.ž. 2.4. Plzeň                   3km 0:51,24

3.místo Vašková Veronika           1981      MČR dor. 30.7. Račice                       5km 1:13,37

3.místo Vašková Lenka                 1981      MČR dor. 30.7. Račice                       15km 4:37,26

3.místo Andrle Augustin              1946      MČR mast. 30.7. Račice                    5km 1:52,11

Bazén:        Z-0,S-1,B-1=2 medaile

Dálkové:    Z-5,S-6,B-8=19 medailí

Celkem:     21 medailí

 

 

 

ROK 1996

 

2.místo Šraut Bohumír                  1975      AMČR 29.4. Ostrava                          100M 1:00,3

1.místo Andrle Augustin              1946      MČR DP mast.                                      3km

1.místo Pekařová Veronika         1982      MČR DP 15.6. Pastviny                     5km

1.místo Vašková Veronika           1981      MČR DP 13.4. Pardubice                  5km 1:10:36,6

2.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR DP 15.6. Pastviny                     5km

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR DP 15.6. Pastviny                     5km

2.místo Andrle Ondřej                  1985      MČR DP 15.6. Pastviny                     3km

2.místo Žďárková Markéta          1983      MČR DP 15.6. Pastviny                     3km

3.místo Hocková Monika             1983      MČR DP 15.6. Pastviny                     3km

3.místo Kolářová Lenka                1986      MČR DP 15.6. Pastviny                     3km

3.místo Mandík Marek                 1986      MČR DP 15.6. Pastviny                     3km

1.místo družstvo žactva                               MČR DP 15.6. Pastviny

2.místo Pekařová Veronika         1982      MČR DP Z 27.1. Plzeň                        5km 1:17,0

2.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR DP Z 27.1. Plzeň                        5km 1:08,4

3.místo Žďárková Markéta          1983      MČR DP Z 27.1. Plzeň                        5km 1:22:45,7

Bazén:        Z-0,S-1,B-0= 1 medaile

Dálkové:    Z-4,S-6,B-4= 14 medailí

Celkem:     15 medailí

 

 

ROK 1997      

                              

2.místo Šraut Bohumír                  1975      MMČR 4.7. Praha                               100M 0:57,53

3.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR dor. 2.3. Jihlava                         100Z 1:09,4

3.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR dor. 2.3. Jihlava                         100M 1:04,2

3.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR dor. 28.9. Přerov                      100Z 1:09,84

3.místo Vašková Veronika           1981      MČR dor. 28.9. Přerov                      800VZ 9:58,34

1.místo Sychrová Tereza              1987      MČR DP ž. 5.6. Vysoké Mýto         3km 1:12,2

2.místo Mandík Marek                 1986      MČR DP ž. 5.6. Vysoké Mýto         3km 0:54,14

2.místo Mandík Marek                 1986      MČR DP ž. 1.2. Plzeň                         3km 0:56,20

2.místo Andrle Augustin              1946      MČR DP mast. 1.2. Plzeň                 3km 1:01,2

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR DP dor. Račice                           15km

2.místo Paclt Radek                        1981      MČR DP dor. Račice                           15km

3.místo Andrlová Klára                  1982      MČR DP dor. 29.2. Pardubice         20km 5:52,34

3.místo Vašková Veronika           1982      MČR DP dor. 29.2. Pardubice         5km 1:09,4

3.místo Kolářová Lenka                1986      MČR DP ž. 5.6. Vysoké Mýto         3km 58:58,2

3.místo Machovičová Markéta  1984      MČR DP ž. 5.6. Vysoké Mýto         5km 1:20,25

3.místo Žďárková Markéta          1983      MČR DP ž. 1.2. Plzeň                         5km 1:20,01

Bazén:        Z-0,S-1,B-4= 5 medailí

Dálkové:    Z-1,S-5,B-5= 11 medailí

Celkem:     16 medailí

 

 

ROK 1998

 

1.místo družstvo dorostu                            MČR dor. 25.4. Pardubice

2.místo Andrle Augustin              1946      MČR mas. 21.2. Plzeň                       3km

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR dor. 25.4. Pardubice               20km 5:30,20

3.místo Rýzová Michaela             1981      MČR dor. 25.4. Pardubice               20km 5:34,23

2.místo Mandík Marek                 1986      MČR ž. 28.6. Vysoké Mýto              3km 48:05

2.místo Laba Milan                         1985      MČR ž. 28.6. Vysoké Mýto              5km 1:27,28

3.místo Kolářová Lenka                1986      MČR ž. 28.6. Vysoké Mýto              3km 55:16

3.místo Škubala Martin                 1985      MČR ž. 28.6. Vysoké Mýto              5km 1:27,39

1.místo družstvo žactva                               MČR ž. 28.6. Vysoké Mýto

1.místo družstvo dorostu                            MČR dor. 11.7. Seč

1.místo Paclt Radek                        1981      MČR dor. 11.7. Seč                             10km 2:43,47

2.místo Andrlová Klára                  1982      MČR dor. 11.7. Seč                             10km 2:55,51

2.místo Andrle Augustin              1946      MČR mast. 11.7. Seč                          3km 59:12

3.místo Pekařová Veronika         1982      MČR dor. 11.7. Seč                             10km 2:56,32

Bazén:         Z-0,S-0,B-0= 0 medailí

Dálkové:     Z-4,S-6,B-4= 14 medailí

Celkem:     14 medailí

 

 

ROK 1999

 

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 12.6. Příbram                   50VZ 0:32,6

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 12.6. Příbram                   50Z 0:36,5

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 12.6. Příbram                   50M 0:36,2

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 12.6. Příbram                   100VZ 1:08,6

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 12.6. Příbram                   100PZ               1:20,6

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 4.12. Kladno                     50VZ 0:32,4

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 4.12. Kladno                     50Z 0:37,9

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 4.12. Kladno                     50M 0:37,2

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 4.12. Kladno                     100VZ 1:10,6

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 4.12. Kladno                     200VZ 2:37,1

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 4.12. Kladno                     100M 1:28,5

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR des. 4.12. Kladno                     100PZ 1:25,6

3.místo Dvořák Pavel                     1989      MČR des. 4.12. Kladno                     50VZ 0:32,8

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR DP žac. 30.1. Chomutov        3km 49:32,0

3.místo Dvořák Pavel                     1989      MČR DP žac. 30.1. Chomutov        3km 55:02,1

3.místo Andrle Vlastimil               1982      MČR DP dor. 24.4. Pardubice         20km 5:05,12

1.místo Levinská Martina             1984      MČR DP dor. 24.4. Pardubice         20km 5:10,30

3.místo Vašková Veronika           1981      MČR DP dor. 24.4. Pardubice         5km 1:09,22

1.místo Paclt Radek                        1981      MČR DP dor. 11.6. Mělice               15km 4:26,36

1.místo Levinská Martina             1984      MČR DP dor. 11.6. Mělice               15km 4:10,26

2.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR DP dor. 11.6. Mělice               5km 1:13,54

2.místo Vašková Veronika           1981      MČR DP dor. 11.6. Mělice               5km 1:09,45

1.místo Andrlová Klára                  1982      MČR DP dor. 11.6. Mělice               3km 42:33

2.místo Pekařová Veronika         1982      MČR DP dor. 11.6. Mělice               3km 42:37

1.místo Šlechta Jakub                    1988      MČR DP ž. 12.9. Vysoké Mýto       2km 48:40

2.místo Dvořák Pavel                     1989      MČR DP ž. 12.9. Vysoké Mýto       2km 37:38

2.místo Velš Vladimír                     1988      MČR DP ž. 12.9. Vysoké Mýto       2km 49:15

3.místo Kolářová Lenka                1986      MČR DP ž. 12.9. Vysoké Mýto       3km 49:26

3.místo Castrová Sandra              1985      MČR DP ž. 12.9. Vysoké Mýto       3km 49:51

3.místo Škubala Martin                 1985      MČR DP ž. 12.9. Vysoké Mýto       3km 46:48

Bazén:         Z-7,S-2,B-4= 13 medailí

Dálkové:     Z-6,S-5,B-6= 17 medailí

Celkem:      30 medailí

 

 

ROK 2000

 

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ml.ž. 24.6. Zlín                           50VZ 0:32,2

3.místo Dvořák Pavel                     1989      MČR ml.ž. 24.6. Zlín                           100Z 1:18,3

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ml.ž. 9.12. Trutnov                  50VZ 0:30,28

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ml.ž. 9.12. Trutnov                  100VZ 1:06,2

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ml.ž. 9.12. Trutnov                  800VZ 10:32,0

1.místo Kolářová Lenka                1986      MČR DP ž. 26.3. Plzeň                       5km 1:14,18

2.místo Kysilka Michal                   1990      MČR DP ž. 26.3. Plzeň                       3km 51:40

2.místo Jiskrová Veronika            1986      MČR DP ž. 26.3. Plzeň                       5km 1:16,20

3.místo Labová Denisa                  1986      MČR DP ž. 26.3. Plzeň                       5km 1:18,28

3.místo Vaňásek Jakub                 1990      MČR DP ž. 26.3. Plzeň                       3km 55:30

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR DP ž. 26.3. Plzeň                       3km 49:15,8

1.místo Levinská Martina             1984      MČR DP st.ž. 15.4. Pardubice         20km 5:10,30

1.místo Škubala Martin                 1985      MČR DP st.ž. 15.4. Pardubice         20km 5:11,22

2.místo Castrová Sandra              1985      MČR DP st.ž. 15.4. Pardubice         20km 5:34,77

3.místo Andrle Vlastimil               1982      MČR DP st.ž. 15.4. Pardubice         20km 4:56,02

2.místo Levinská Martina             1984      MČR DP sen. 10.6. Mělice               25km 7:02:25,0

1.místo Levinská Martina             1984      MČR DP dor. 15.7. Seč                      10km 2:25:18

1.místo Sychrová Tereza              1987      MČR DP ž. 2.9. Vysoké Mýto         2km 36:06

2.místo Vašková Jana                    1987      MČR DP ž. 2.9. Vysoké Mýto         2km 39:08,1

2.místo Jandík Petr                         1986      MČR DP ž. 2.9. Vysoké Mýto         2km 38:42,6

3.místo Kolářová Lenka                1986      MČR DP ž. 2.9. Vysoké Mýto         2km 35:14,2

1.místo Andrle Augustin              1946      MČR DP mast. 10.6. Brno                3km 1:05,03

Bazén:          Z-1,S-2,B-2= 5 medailí

Dálkové:      Z-6,S-6,B-5= 17 medailí

Celkem:       22 medailí

 

 

ROK 2001

 

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž. Karviná                                    50VZ 0:28,48

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž. Hradec Králové                     50VZ 0:30,08

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž. Hradec Králové                     200VZ 2:24,76

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Nový Jičín                          50VZ 0:34,0

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Kopřivnice                         50VZ 0:33,7

1.místo Rautenkrancová Gabr. 1991      MČR des. Nový Jičín                          100M 1:27,1

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Nový Jičín                          100PZ 1:25,4

1.místo Rautenkrancová Gabr. 1991      MČR des. Nový Jičín                          50M 0:35,7

2.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Kopřivnice                         200VZ 2:44,9

3.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Kopřivnice                         100VZ 1:16,2

3.místo Rautenkrancová Gabr. 1991      MČR des. Kopřivnice                         200VZ 2:42,6

3.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Kopřivnice                         100M 1:25,6

3.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Kopřivnice                         200PZ 3:04,4

3.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR des. Kopřivnice                         100VZ 1:13,7

2.místo Sokol Jiří                              1990      MČR ž. Karviná                                    50VZ 0:30,70

1.místo Kysilka Michal                   1990      MČR DP ž.Z 10.3. Chomutov          3km 44:21,0

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR DP ž.Z 10.3. Chomutov          3km 44:06,0

1.místo Levinská Martina             1984      MČR DP dor.Z  7.4. Pardubice        20km 5:14:53,1

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR DP ž.L 27.6. Vysoké Mýto     3km 46:18,0

1.místo Sokol Jiří                              1990      MČR DP ž.L 27.6. Vysoké Mýto     3km 41:31,0

1.místo Novotná Tereza               1990      MČR DP ž.L 27.6. Vysoké Mýto     3km 55:01,2

2.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP ž.L 27.6. Vysoké Mýto     3km 37:56,0

2.místo SejpkováTereza               1989      MČR DP ž.L 27.6. Vysoké Mýto     3km 1:11,30

3.místo Šlechta Jakub                    1988      MČR DP ž.L 27.6. Vysoké Mýto     3km 1:03,9

Bazén:         Z-6,S-4,B-5= 15 medailí

Dálkové:     Z-5,S-2,B-2= 9 medailí

Celkem:      24 medailí

 

 

ROK 2002

 

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR ž.L 15.6. Hradec Králové        100M 1:18,1

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR ž.L 15.6. Hradec Králové        200M 2:56,1

3.místo Rautenkrancová Gabr. 1991      MČR ž.L 15.6. Hradec Králové        100VZ 1:11,6

3.místo Kysilka Michal                   1990      MČR ž.L 15.6. Hradec Králové        200P 3:04,5

3.místo Kysilka Michal                   1990      MČR ž.L 15.6. Hradec Králové        1500VZ 19:38,0

3.místo Kysilka Michal                   1990      MČR ž.L 15.6. Hradec Králové        200PZ 2:45,0

3.místo Sokol Jiří                              1990      MČR ž.L 15.6. Hradec Králové        50VZ 0:30,5

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž.Z 15.12. Plzeň                         50VZ 0:28,10

3.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR ž.Z 15.12. Plzeň                         100M 1:18,11

2.místo Sejpka Martin                   1992      MČR des. Z 7.12. Břeclav                 200VZ 2:40,31

2.místo Sejpka Martin                   1992      MČR des. L                                            200VZ 2:42,1

3.místo Sejpka Martin                   1992      MČR des. L                                            100Z 1:30,5

2.místo Kysilka Michal                   1990      MČR DP ž. 16.3. Chomutov             3km 42:36

3.místo Sejpka Martin                   1992      MČR DP ž. 16.3. Chomutov             3km 51:15

3.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR DP ž. 16.3. Chomutov             3km 46:48

1.místo Kabrhel Tomáš                 1992      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           2km 45:22

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           2km 41:40

2.místo Odložil Jan                          1992      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           2km 50:02

2.místo Kysilka Michal                   1990      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           2km 36:30

2.místo Derková Kateřina            1989      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           4km 1:31,04

3.místo Pidima Jan                          1992      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           2km 57:55

3.místo Kysilková Monika            1993      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           2km 47:52

3.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           4km 1:04,52

3.místo Šlechta Jakub                    1988      MČR DP 10.9. Vysoké Mýto           4km 1:04,13

Bazén:        Z-2,S-3,B-7= 12 medailí

Dálkové:    Z-2,S-4,B-6= 12 medailí

Celkem:     24 medailí

 

 

ROK 2003

 

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž. 15.12. Trutnov                      100VZ 1:00,1

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž. 21.6. Zlín                                  50VZ 0:29,06

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž. 15.12. Trutnov                      200VZ 2:22,4

3.místo Sejpková Tereza              1989      MČR ž. 21.6. Zlín                                  200VZ 2:23,6

1.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.6. Nový Jičín               200VZ 2:46,7

1.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.6. Nový Jičín               100Z 1:32,5

1.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.6. Nový Jičín               50Z 0:41,7

2.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.6. Nový Jičín               200PZ 3:07,6

2.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.6. Nový Jičín               100VZ 1:17,5

3.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.6. Nový Jičín               100PZ 1:29,3

3.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.2. Kroměříž                 50M 0:41,6

3.místo Kysilková Monika            1993      MČR des. 16.2. Kroměříž                 100VZ 1:18,5

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR DP 22.3. Chomutov                 5km 1:11,36

1.místo Sejpka Martin                   1992      MČR DP 22.3. Chomutov                 3km 46:52

1.místo Andrle Augustin              1946      MČR DP mast. 21.6. Brno                3km 1:02,5

3.místo Klement Ladislav             1961      MČR DP mast. 21.6. Brno                3km 50:30,0

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR DP ž. 3.8. Hlučín                        3km

1.místo Odložil Jan                          1992      MČR DP ž. 3.8. Hlučín                        3km

1.místo Kysilková Monika            1993      MČR DP ž. 3.8. Hlučín                        3km

2.místo Kabrhel Tomáš                 1992      MČR DP ž. 3.8. Hlučín                        3km

3.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP ž. 3.8. Hlučín                        5km

Bazén:          Z-3,S-2,B-7= 12 medailí

Dálkové:      Z-6,S-1,B-2= 9 medailí

Celkem:       21 medailí

 

ROK 2004

 

2.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR des. 12.6. Nový Jičín               100VZ 1:17,4

2.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR des. 12.6. Nový Jičín               200PZ 3:11,0

2.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR des. 12.6. Nový Jičín               100Z 1:22,6

3.místo Klementová Michaela   1994      MČR des. 12.6. Nový Jičín               100P 1:41,3

3.místo Kheil Dušan                       1994      MČR des. 12.6. Nový Jičín               100P 1:40,7

3.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR des. 12.12. Brno                       200VZ 2:36,9

3.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR des. 12.12. Brno                       400VZ 5:33,3

2.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR ž. 15.6. České Budějovice     100M 1:12,16

3.místo Sejpka Martin                   1992      MČR ž. 15.6. Praha                             400VVZ 4:58,43

1.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR DP ž. 20.3. Chomutov             3km 50:37,5

1.místo Kysilková Monika            1993      MČR DP ž. 20.3. Chomutov             3km 56:15

2.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP 7.4. Pardubice                    20km 5:20:12,5

2.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP 11.4. Seč                               5km 1:06,12

2.místo Sejpka Martin                   1992      MČR DP 20.3. Chomutov                 3km 42:48,1

2.místo Klementová Michaela   1994      MČR DP 20.3. Chomutov                 3km 55:30,2

2.místo Kypsonová Barbora        1993      MČR DP 2.8. Hlučín                            3km 58:19

2.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR DP 2.8. Hlučín                            3km 59:57

3.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP 15.5. Plzeň                           10km 2:26:26

Bazén:        Z-0,S-4,B-5= 9 medailí

Dálkové:    Z-2,S-6,B-1= 9 medailí

Celkem:     18 medailí

 

 

ROK 2005

 

1.místo Sejpka Martin                   1992      MČR ž. 10.12. Zlín                               1500VZ 17:58,85

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR dor. 18.12. Trutnov                 50VZ 0:27,37

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR dor. 18.12. Trutnov                 100VZ 0:58,99

1.místo Sejpková Tereza              1989      MČR dor. 18.12. Trutnov                 100PZ 1:06,48

2.místo Sejpka Martin                   1992      MČR ž. 10.12. Zlín                               400VZ

2.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR des. 11.12. Vsetín                    400VZ 6:38,2

2.místo Sejpková Tereza              1989      MČR dor. 4.12. Plzeň                         200PZ 2:22,64

2.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR des. 11.12. Vsetín                    100M 1:44,6

3.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR ž. 18.6. Chomutov                   200M 2:38,5

3.místo Sejpka Martin                   1992      MČR ž. 18.6. Chomutov                   1500VZ 18:51,4

3.místo Kysilková Monika            1993      MČR ž. 10.12. Prostějov                   200M 2:55,63

3.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR des. 18.12. Nový Jičín             100VZ

3.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR des. 18.12. Nový Jičín             200PZ

2.místo 4*50VZ žačky                    1995      MČR des.                                               4*50VZ

(Lukášová Zuzana,Jílková Veronika,Tošovská Lenka,Košnarová Adéla)

2.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR DP ž. 12.3. Chomutov             3km 43:58,8

2.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR DP ž. 12.3. Chomutov             3km 50:44,9

1.místo Rautenkrancová Gabr.  1991      MČR DP 31.7. Hlučín                          3km 40:30

1.místo Kysilková Monika            1993      MČR DP 31.7. Hlučín                          3km 21:23

1.místo Lipneská Zuzana              1995      MČR DP 31.7. Hlučín                          3km 21:26

2.místo Kypsonová Barbora        1993      MČR DP 31.7. Hlučín                          3km 23:19

2.místo Klementová Michaela   1994      MČR DP 31.7. Hlučín                          3km 23:51

2.místo Kheil Dušan                       1994      MČR DP 31.7. Hlučín                          3km 23:25

2.místo Ademec Michal                1964      MČR DP 2.4. Pardubice                    5km 1:10,43

3.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP 2.4. Pardubice                    5km 1:04,06

2.místo Jakoubek Jiří                     1989      MChorvatska DP 6.6. Split               5km 1:04,20

3.místo Rautenkranc Miroslav   1993                                                                         1km 28:31

3.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP 9.7. Seč                                  5km 1:05,10

2.místo Andrle Augustin              1946      MChorvatska 6.6. Split                     1,5km 25:20,6

Bazén:         Z-4,S-5,B-5= 14 medailí

Dálkové:     Z-3,S-8,B-3= 14 medailí

Celkem:      28 medailí                                           

 

 

ROK 2006

 

3.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR ž. 3.12. Vsetín                            200PZ 2:58,2

2.místo Krčil František                   1996      MČR des. 3.12. Prostějov                50P 0:44,5

2.místo Krčil František                   1996      MČR des. Vsetín                                 100P 1:34,4

2.místo štafeta 4*50VZ                 1995      MČR ž. 17.6. Sokolov                         4*50VZ

(Lukášová,Tošovská,Jílková,Košnarová)

2.místo štafeta 4*50PZ                 1995      MČR ž. 17.6. Sokolov                         4*50PZ

(Lukášová,Tošovská,Jílková,Košnarová)

1.místo Jakoubek Jiří                     1989      MKypru DP 22.10. Limasol              5km 1:02,3

1.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP dor. 26.8. Lipno                  5km

3.místo Jakoubek Jiří                     1989      MČR DP dor. 27.8. Lipno                  10km

1.místo Kheil Dušan                       1994      MČR DP ž. 30.8. Hlučín                      1km 10:05

1.místo Hudečková Veronika     1992      MČR DP ž. 30.8. Hlučín                      3km 30:33

1.místo Kavková Denisa               1996      MČR DP ž. 30.8. Hlučín                      1km 12:04

2.místo Kysilková Monika            1993      MČR DP ž. 30.8. Hlučín                      3km

2.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR DP ž. 30.8. Hlučín                      1km

3.místo Jílková Veronika              1995      MČR DP ž. 30.8. Hlučín                      1km

3.místo Kypsonová Barbora        1993      MČR DP ž. 30.8. Hlučín                      3km

1.místo Mikelka Oskar                  1978      MČR DP mast. 8.4. Pardubice        3km 42:57,3

2.místo Adamec Michal                1964      MČR DP mast. 8.4. Pardubice        3km 44:42,2

2.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR DP ž. 18.2. Chomutov             3km 50:44,9

2.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR DP ž. 18.2. Chomutov             3km 43:47,3

2.místo Kysilková Monika            1993      MČR DP ž 18.2. Chomutov              5km 1:13:34,3

Bazén:        Z-0,S-4,B-1= 5 medaile

Dálkové:    Z-6,S-6,B-3= 15 medailí

Celkem:     20 medailí                                   

 

 

ROK 2007

 

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR des. 9.6. Karviná                       200VZ 2:53,5

2.místo Kurková Lucie                   1997      MČR des. 9.6. Karviná                       100M 1:35,7

2.místo Kurková Lucie                   1997      MČR des. 9.6. Karviná                       400VZ 6:00,8

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR des. 1.12. Vsetín                      200VZ 2:40,5

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR des. 1.12. Vsetín                      400VZ 5:37,0

3.místo Kurková Lucie                   1997      MČR des. 1.12. Vsetín                      100M 1:31,8

3.místo Krčil František                   1996      MČR ž. 2.12. Nový Jičín                     100M 1:27,8

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP ž. 5.3. Chomutov               3km 50:33,8

1.místo Adamec Michal                1964      MČR DP mast. 7.4. Pardubice        3km 45:59,5  

1.místo Klement Ladislav             1961      MČR DP mast. 7.4. Pardubice        3km 53:09,4

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP ž. 29.7. Hlučín                      3km 37:25

2.místo Kavková Denisa               1996      MČR DP ž. 29.7. Hlučín                      3km 40:19

2.místo Lukášová Zuzana             1995      MČR DP ž. 29.7. Hlučín                      3km 34:27

2.místo Lipenská Zuzana              1994      MČR DP ž. 29.7. Hlučín                      5km 50:31

1.místo Krčil František                   1996      MČR DP ž. 29.7. Hlučín                      3km 39:16

 

Bazén:        Z-3,S-2,B-2= 7 medailí

Dálkové:    Z-5,S-3,B-0= 8 medailí

Celkem:     15 medailí

 

ROK 2008

 

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR ž. L 14.6. Kopřivnice                400VZ 5:23,7

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR ž. L 14.6. Kopřivnice                800VZ 11:03,7

2.místo Kurková Lucie                   1997      MČR ž. L 14.6. Kopřivnice                200VZ 2:30,7

3.místo Kurková Lucie                   1997      MČR ž. L 14.6. Kopřivnice                100M 1:25,67

2.místo Kurková Lucie                   1997      MČR ž. Z 6.12. Česká Třebová        200VZ 2:28,5

3.místo Kurková Lucie                   1997      MČR ž. Z 6.12. Česká Třebová        800VZ 10:57,3

3.místo Kavková Denisa               1996      MČR 12 let 13.12. Nový Jičín           100P 1:23,5

3.místo Kavková Denisa               1996      MČR 12 let 13.12. Nový Jičín           200P 3:00,5

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP ž. 8.3. Chomutov               3km 48:24

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP ž. 27.7. Hlučín                      3km 30:57

1.místo Kavková Denisa               1996      MČR DP ž. 27.7. Hlučín                      3km 31:13

3.místo Krčil František                   1996      MČR DP ž. 27.7. Hlučín                      3km 31:56

Bazén:         Z-2,S-2,B-4= 8 medailí

Dálkové :    Z-3,S-0,B-1= 4 medaile

Celkem:      12 medailí

 

ROK 2009

 

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR des. 6.6. Kroměříž                   100VZ 1:11,8

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR des. 6.6. Kroměříž                   50VZ 0:32,6

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR des. 6.6. Kroměříž                   200VZ 2:39,1

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR des. 6.6. Kroměříž                   100Z 1:28,5

3.místo Dostál Petr                         1999      MČR des. 6.6. Kroměříž                   50Z 0:41,2

2.místo Mikysková Michaela      1999      MČR des. 6.6. Kroměříž                   50VZ 0:34,9

1.místo Vašková Veronika           1981      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 42:36,5

2.místo Rýzová Michaela             1981      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 1:01,35

2.místo Novotná Mirka                 1964      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 1:19,59

2.místo Munster Pavel                 1978      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 40:07

3.místo Hladík Pavel                       1974      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 50:27

3.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 38:44

3.místo Adamec Michal                1964      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 43:20

3.místo Mikelka Oskar                  1978      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 43:18

3.místo Rautenkranc Miroslav   1964      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto 3km 50:12,2

3.místo Andrle Augustin              1946      MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto             1km 20:36,7

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP ž. 28.2. Chomutov             3km 43:02,3

1.místo družstvo VM masters                   MČR DP mast. 7.3. Vysoké Mýto             70 bodů

3.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP ž. 26.7. Hlučín                      3km 49:13,03

Bazén:           Z-4,S-1,B-1= 6 medailí

Dálkové:       Z-3,S-3,B-7= 13 medailí

Celkem:        19 medailí                          

 

 

ROK 2010

 

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  12.-13.6. Domažlice       50VZ 0:30,5

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  12.-13.6. Domažlice       100VZ 1:07,1

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  12.-13.6. Domažlice       200VZ 2:26,6

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  12.-13.6. Domažlice       400VZ 5:02,6

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  12.-13.6. Domažlice       800VZ 10:20,0

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  4.-5.12.    Vsetín              50VZ 0:29,3

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  4.-5.12.    Vsetín              100VZ 1:04,3

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  4.-5.12.    Vsetín              200VZ 2:17,2

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  4.-5.12.    Vsetín              400VZ 4:50,9

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  4.-5.12.    Vsetín              800VZ 9:57,8

2.místo Dostál Petr                         1999      MČR jed.  4.-5.12.     Vsetín             100M 1:19,1

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  12.-13.6.   Domažlice     50VZ 0:30,4

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  12.-13.6.   Domažlice     50M 0:34,4

2.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  12.-13.6.   Domažlice     100VZ 1:07,6

3.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  12.-13.6.   Domažlice     200VZ 2:30,1

3.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  12.-13.6.   Domažlice     400VZ 5:17,5

3.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  12.-13.6.   Domažlice     100M 1:21,6

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  4.-5.12.     Vsetín             50VZ 0:29,1

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  4.-5.12.     Vsetín             100VZ 1:05,9

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  4.-5.12.     Vsetín             200VZ 2:24,5

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  4.-5.12.     Vsetín             50M 0:32,9

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  4.-5.12.      Vsetín            100M 1:16,9

2.místo Mikysková Michaela      1999      MČR jed.  4.-5.12.      Vsetín            200PZ 2:47,3

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR DP   23.1.            Pardubice     3KM 0:45,14

2.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP    23.1.           Pardubice     5KM 1:14,41

2.místo Černý Jakub                      1997      MČR DP    23.1.           Pardubice     5KM 1:10,51

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR DP    25.7.           Hlučín             3KM 0:48,41

1.místo Kurková Lucie                   1997      MČR DP    25.7.           Hlučín             5KM 1:18,57

2.místo Černý Jakub                      1997      MČR DP      25.7.       Hlučín                           5KM 1:23,23

1.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR DP mast. 6.3.   Vysoké Mýto                          

1.místo Exnerová Veronika         1981      MČR DP mast. 6.3.   Vysoké Mýto                          

1.místo Šrautová Kateřina           1977      MČR DP mast. 6.3.   Vysoké Mýto                          

1.místo Krčilová Jana                     1970      MČR DP mast. 6.3.   Vysoké Mýto                          

1.místo Andrle Augustin              1946      MČR DP mast. 6.3.    Vysoké Mýto         

1.místo Dlouhá Emilie                    1943      MČR DP mast. 6.3.    Vysoké Mýto

2.místo Formánková Klára           1982      MČR DP mast. 6.3.    Vysoké Mýto

2.místo Podroužková Gabriela  1977      MČR DP mast. 6.3.    Vysoké Mýto

2.místo Pátková Mirka                  1964      MČR DP mast. 6.3.    Vysoké Mýto

2.místo Dostál Jiří                            1969      MČR DP mast. 6.3.    Vysoké Mýto

2.místo Novák Ondřej                   1955      MČR DP mast. 6.3.     Vysoké Mýto

2.místo Mikelka Miroslav             1949      MČR DP mast. 6.3.     Vysoké Mýto

3.místo Novotná Mirka                 1964      MČR DP mast. 6.3.     Vysoké Mýto

3.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR DP mast. 6.3.     Vysoké Mýto

3.místo Hladík Pavel                       1974      MČR DP mast. 6.3.     Vysoké Mýto

3.místo Rautenkranc Miroslav   1964      MČR DP mast. 6.3.     Vysoké Mýto

Bazén:            Z-17,S-3,B-3= 23 medailí

Dálkové:        Z-9,S-9,B-4= 22 medailí

Celkem:         45 medailí

 

 

ROK 2011

 

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           50VZ 0:29,18

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           100VZ 1:03,23

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           200VZ 2:14,78

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           400VZ 4:40,67

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           1500VZ 18:37,44

3.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           200Z 2:35,52

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    3.-4.12.       Prostějov             100VZ 1:00,63

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    3.-4.12.       Prostějov             400VZ 4:33,00

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    3.-4.12.       Prostějov             1500VZ 18:00,09

2.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    3.-4.12.       Prostějov             50VZ 0:28,09

2.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    3.-4.12.       Prostějov             200VZ 2:10,34

2.místo Dostál Petr                         1999      MČR12let    3.-4.12.       Prostějov             200Z 2:29,55

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           50VZ 0:29,18

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           100VZ 1:03,38

2.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           100M 1:12,59

3.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           100PZ 1:13,73   

3.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    18.-19.6.     Kopřivnice           200VZ 2:19,96

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    3.-4.12.        Prostějov            50VZ 0:28,51

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    3.-4.12.        Prostějov            100VZ 1:01,88

1.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    3.-4.12.        Prostějov            200VZ 2:11,96

2.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    3.-4.12.        Prostějov            100M 1:10,23

3.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    3.-4.12.        Prostějov            100PZ 1:10,48

3.místo Mikysková Michaela      1999      MČR12let    3.-4.12.        Prostějov            400VZ 4:48,00

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR DP        12.2.            Praha                    3KM 0:40,23

1.místo Dostál Petr                         1999      MČR DP         23.-24.7.    Hlučín                   3KM 0:40,56

2.místo Černý Jakub                      1997      MČRDP          23.-24.7.    Hlučín                   5KM 1:10,00

2.místo Kurka Lukáš                       2001      MČRDP          23.-24.7     Hlučín                   3KM 1:03,5

1.místo Vejvodová Věra              1931      MČR mast.    26.2.           Vysoké Mýto

1.místo Andrle Augustin              1946      MČR mast.    26.2.            Vysoké Mýto

1.místo Podroužková Gabriela  1977      MČR mast.    26.2.             Vysoké Mýto

1.místo Kořínek Tomáš                 1982      MČR mast.    26.2.             Vysoké Mýto

1.místo Formánková Klára           1982      MČR mast.     26.2.            Vysoké Mýto

2.místo Novotná Mirka                 1964      MČR mast.     26.2.            Vysoké Mýto

2.místo Klement Ladislav             1961      MČR mast.     26.2.             Vysoké Mýto

2.místo Krčilová Jana                     1970      MČR mast.     26.2.             Vysoké Mýto

2.místo Šafr Martin                        1951      MČR mast.     26.2.             Vysoké Mýto

3.místo Mikelka Miroslav             1949      MČR mast.     26.2.             Vysoké Mýto

3.místo Rautenkranc Miroslav   1964      MČR mast.     26.2.              Vysoké Mýto

3.místo Bartoš Kamil                      1982      MČR mast.     26.2.              Vysoké Mýto

Bazén:             Z-13,S-5,B-5= 23 medailí

Dálkové:         Z-7,S-6,B-3= 16 medailí

Celkem:          39 medailí